Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2014

Jeugdzorg

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dit biedt de mogelijkheid om de zorg voor deze kwetsbare groep mensen beter aan pakken. Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal. De overheid geeft professionals de ruimte om met het kind, de ouders en andere partijen een individuele aanpak te creëren om maatwerk te kunnen leveren. D66 wil dat de gemeente en de professionals kijken naar “wat wel kan” in plaats van “wat niet kan”, en daarbij zoveel mogelijk mèt het kind praten en niet over het kind. D66 wil dat de gemeente investeert in vroege signalering van problemen en preventie. Door eventuele problemen al in een vroegtijdig te signaleren, bijvoorbeeld op scholen en consultatiebureaus, kunnen latere problemen worden voorkomen.