Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 januari 2014 donderdag 30 januari 2014 woensdag 29 januari 2014
D66 peilt studenten over huisvesting Studentenhuisvesting

D66 peilt studenten over huisvesting

Vanaf vandaag staat er een peiling op http://d66enschede.nl/peiling over studentenhuisvesting in Enschede. D66 Enschede krijgt veel klachten van studenten, starters en promovendi die in de zoektocht naar een huis voor nare verrassingen komen te staan. Overlast Veel studenten kunnen niet samen een woning huren door de toepassing van de zogenaamde ‘omzettingsvergunning voor onzelfstandige bewoning’.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 januari 2014

Zorg

De bezuinigingen vanuit het Rijk op de zorg zijn onmogelijk op te vangen door de gemeente. D66 is overtuigd dat dit ook niet nodig is, als we anders met het beschikbare geld omgaan. Wel moet er in de overgangsperiode extra geld beschikbaar zijn om te zorgen dat de mensen niet de dupe worden van de…

Bekijk nieuwsbericht

Windmolens

D66 wil volop ruimte bieden aan duurzame energie. De gemeente gaat niet meebetalen, maar willen de markt helpen door ruimte te bieden voor bijvoorbeeld windmolens in bestemmingsplannen.

Bekijk nieuwsbericht

Wijkcentra

Voor D66 is een plek in de wijk voor verenigingen en andere organisaties erg belangrijk, omdat dit zorgt voor cohesie in de wijk. Maar het gaat ons om de activiteiten, niet om het gebouw. Het zijn in eerste instantie de inwoners van de stad die de activiteiten moeten verzorgen. De gemeente moet wel helpen bij…

Bekijk nieuwsbericht

Wijkbudgetten

D66 wil dat het principe van de wijkbudgetten wordt doorgetrokken tot buurtbudgetten. De gemeente neemt hierbij een regisseursrol aan, bijvoorbeeld als het gaat om de bewonersoverleggen. Hoe de budgetten besteed en verdeeld worden, wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de inwoners van de wijk, buurt of straat. Voorbeelden zijn: parkeerplekken, verlichting, openbaar groen en speelplaatsen. Als…

Bekijk nieuwsbericht

Verkeer

D66 wil onoverzichtelijke en vaak gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken, zoals in de Molenstraat, bij de Deurningerstraat als bij de Oldenzaalsestraat. D66 wil zich daarnaast richten op verbetering van de doorstroming op de invalswegen van de stad, in eerste instantie de Auke Vleerstraat en de Zuiderval. 30km-zones dienen als zodanig ingericht te worden. D66 ziet goede kansen…

Bekijk nieuwsbericht

Vrijwilligers

De rol van vrijwilligers in de samenleving vindt D66 zeer waardevol. Dat geldt niet in de laatste plaats voor ouderen die hun ruime werk- en levenservaring kunnen inzetten bij vrijwilligerswerk. Door werk, de zorg voor (klein)kinderen en andere activiteiten blijft er echter steeds minder tijd over voor vrijwilligerswerk. D66 wil vrijwilligerswerk daarom stimuleren. Een goede…

Bekijk nieuwsbericht

Veiligheid

Veiligheidsbeleid moet aandacht hebben voor gebieden waar Twente en Enschede minder goed scoren dan het landelijk gemiddelde: verkeersveiligheid, diefstal van fietsen, brom- en snorfietsen en winkeldiefstal. D66 ziet regionale samenwerking binnen de Veiligheidsregio Twente als zeer waardevol. Ook om oplossingen die blijken te werken bij de ene gemeente van elkaar te kunnen overnemen.

Bekijk nieuwsbericht