Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2013

Verkiezingsprogramma D66 vastgesteld

Met dit programma bieden wij Enschede een toekomstbestendig alternatief. Het sociaal liberale geluid waarborgt een financieel duurzaam beleid zonder de zorg voor mensen uit het oog te verliezen. Met dit verkiezingsprogramma gaan we trots de campagne in. – Jasper Kerkwijk

Op 6 november jl. heeft D66 Enschede haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2014-2018 vastgesteld. Het programma is hier te downloaden.

Rode draad

Het programma heeft als rode draad duurzaamheid in de breedste zin van het woord. D66 Enschede wil met duurzaam niet alleen ‘groen’ benadrukken maar wil op alle vlakken een toekomstbestendig beleid voeren. Dit doe je door samen te investeren in elkaar en in de toekomst en niet op de zak te teren van volgende generaties. Dit geldt niet alleen voor het milieu, maar is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen.

Het verkiezingsprogramma zet in op een aantal hoofdpunten:

  • Onderwijs als basis voor economische ontwikkeling en ontwikkeling van mensen, waarbij de gemeente wel degelijk invloed heeft op de inhoud en niet alleen gaat over de gebouwen.
  • Sterk regionaal economisch en innovatiebeleid als basis voor versterken positie regio en creëren van banen, met actief aandacht voor de kansen die er liggen in de Euregio.
  • Stimuleren ondernemerschap via versimpelen regelgeving, aandacht voor onderwijs en betrekken ondernemers bij de sociaal economische opgave waar Enschede voor staat.
  • Versterken stadsdelen, direct betrekken van inwoners bij maken van beleid en besluitvorming met behulp van digitale middelen en het versterken van werken met wijkbudgetten.
  • Accepteren van de andere rol voor de overheid, meer vertrouwen op initiatieven uit de samenleving en accepteren van de uitkomst die directe inspraak teweeg brengt.
  • Geschikt maken van braakliggende terreinen voor tijdelijke initiatieven en actief beleid om leegstand te voorkomen en te verkleinen, bijvoorbeeld door een leegstandstax.
  • Besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar Brussel moet nog besluiten. Geen cent extra naar de Luchthaven Twente en maximaal beheersen van de risico’s die zijn aangegaan.