Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2013

Grootschalige energieopwekking op braakliggende gronden en daken

Als gevolg van bijgestelde bouwplannen liggen er veel gronden braak, die in het bezit zijn van de gemeente Enschede. Ook bezit de gemeente veel vastgoed. Beide zijn voor D66 Enschede aanleiding om de motie Grootschalige opwekking zonne-energie in Enschede in te dienen tijdens de raadsvergadering aanstaande maandag.

Tijdens de behandeling van de beleidsevaluatie Energie- en Klimaatbeleid werd duidelijk dat met de huidige inspanningen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid niet worden gehaald in 2020. Dankzij Twence wordt 6% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. Dat is positief, maar we hebben nog 14% te gaan in de komende zeven jaar. D66 Enschede wil alle lichten op groen hebben staan vanuit de gemeente om de markt voor deze opgave uit te dagen.

Er is al eens onderzoek gedaan in Enschede naar gebruik van braakliggende gronden voor zogenoemde zonne-akkers. Maar daarbij was het uitgangspunt, net als in veel andere gemeente, dat de opbrengsten van dit gebruik de rentekosten van de grond moeten dekken. Kortom eerste drijfveer is oplossen van ons financiële probleem met de grond, op de tweede plaats komt opwekking van duurzame energie.

Daarnaast zijn er veel panden in eigendom van de gemeente Enschede. Deze daken zijn dus van alle inwoners in Enschede. Waarom de daken die geschikt zijn niet gratis ter beschikking stellen voor opwekking van zonne-energie door bijvoorbeeld corporaties?

D66 vraagt in de motie aan het college om voor eind januari 2014 in kaart te brengen voor de gemeenteraad welke gronden en daken geschikt zijn. Daarnaast welke barrières er mogelijk zijn voor de markt om initiatief te nemen om daar grootschalig zonne-energie op te wekken. Ook wil D66 inzicht in de mogelijkheden en gevolgen om gronden of daken gratis ter beschikking te stellen voor dit doel.