Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2013

D66 onderwijstour komt naar Enschede!

Met de onderwijstour vraagt D66 aandacht voor onderwijs en wil zij het belang van goed onderwijs benadrukken. Kom ook naar het gastcollege, vrij toegankelijk voor iedereen. Investeren in onderwijs Onderwijs krijgt dankzij D66 in de aangepaste begroting de plek die het verdient. Er gaat 500 miljoen extra naar onderwijs. Een groot deel van deze investeringen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 28 oktober 2013

Kerstpakket als bliksemafleider voor echte keuzes

Afgelopen week ontving de raad de concept programmabegroting waarover op 11 november besloten gaat worden. Net als de keuzenota staat die in het teken van grote structurele bezuinigingen. De echte keuzes gaan over het armoedebeleid, of je de OZB mag verhogen als de afvalstoffenheffing wordt verlaagd, hoe we de komende jaren om gaan met cultuur,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 oktober 2013

Grootschalige energieopwekking op braakliggende gronden en daken

Als gevolg van bijgestelde bouwplannen liggen er veel gronden braak, die in het bezit zijn van de gemeente Enschede. Ook bezit de gemeente veel vastgoed. Beide zijn voor D66 Enschede aanleiding om de motie Grootschalige opwekking zonne-energie in Enschede in te dienen tijdens de raadsvergadering aanstaande maandag. Tijdens de behandeling van de beleidsevaluatie Energie-…

Bekijk nieuwsbericht