Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 december 2012

Coalitie en college moeten woord houden: geen 2e ronde luchthaven

Vandaag werd duidelijk dat er geen biedingen zijn gedaan door geïnteresseerde partijen voor een doorstart van de Luchthaven Twente. Dat is voor D66 een bevestiging van wat wij al een aantal jaren in de raad hebben gezegd: de luchthaven is economisch niet haalbaar, nog los van het feit dat het slecht is voor het milieu. Daarnaast hebben wij nooit geloofd dat het de werkgelegenheid zou opleveren die de voorstanders ervan verwachtten.

In de reactie van het college bij monde van burgemeester Den Oudsten en wethouder Van Hees, klinkt nog altijd door dat men nog geen afscheid kan nemen van de luchthaven. Blijkbaar is het besef nog niet doorgedrongen dat de wal het schip gekeerd heeft.

D66 wil mevrouw Van Hees herinneren aan haar uitspraken, gedaan tijdens de openbare zittingen ten tijde van de coalitieonderhandelingen in 2010. Indien de aanbesteding zou mislukken, zou er niet opnieuw een poging worden gedaan. Dat is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Wij verwachten dan ook dat die partijen zich aan hun eigen afspraken houden en dat er nu gekeken gaat worden naar alternatieven zonder luchthaven.

Het coalitieakkoord was wat D66 betreft al achterhaald na de enquête Grondbeleid en de aanpassingen rond de stedelijke koers, maar nu de luchthaven niet doorgaat, is de basis onder dat akkoord echt weggeslagen.

Het onderzoek van ADT naar de ontstane situatie is prima, maar de coalitie en het college mag niet tot februari wachten met het geven van politieke duidelijkheid over de consequenties. De politieke geloofwaardigheid vraagt van hen dat zij zich houden aan hun eigen afspraken en geen 2e ronde mogelijk gaan maken voor de luchthaven. Het debat hierover kan wat D66 betreft niet wachten tot februari.