Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 november 2012

Buitenspel

D66 heeft tegen de Programmabegroting 2013-2016 gestemd, de overige oppositiepartijen ook, behalve Enschede Solidair. Natuurlijk had D66 voor kunnen stemmen, met een stemverklaring bij de financiële paragraaf. Maar welk signaal geef je dan als oppositie af? Wanneer D66 en andere oppositiepartijen vinden dat er structureel iets moet veranderen in de ambities van het college, omdat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 november 2012

D66 stelt vragen over fietspaden langs Auke Vleerstraat

De Auke Vleerstraat wordt middels een verbreding in fases geschikt gemaakt voor de ontsluiting van het Kennispark. Ook de fietspaden worden daarbij meegenomen. Op de gereedgekomen stukken Auke Vleerstraat is het fietspad flink verbreed en staat het tweerichtingsverkeer toe. Echter, het college heeft besloten om de verbreding van de brug en tunnel uit het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 november 2012

Ingediende moties en amendementen tijdens behandeling Programmabegroting

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2013-2016 heeft D66 een aantal moties en een amendement ingediend. Allereerst is nogmaals het amendement Aanpassingen mobiliteitsmaatregelen ingediend. Dit amendement (stoppen NOEK, niet korten op veiligheid, VCP en ontsluiting Zuiderval) was ook al ingediend tijdens de behandeling van de Stedelijke Koers, maar toen werd, onder andere door de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 ondemocratisch?

D66 Enschede heeft maandag 12 november 2012 tegen de Programmabegroting 2013 – 2016 gestemd. Dat is een zwaar middel welke wij niet vaak inzetten. Maar er viel ook wat te kiezen. In juni van dit jaar kregen wij een voorstel vanuit het college om €32 miljoen te bezuinigen. Boodschap toen was ook dat €35 miljoen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 november 2012

Niet korten op de bijzondere bijstand

Een klein jaar geleden heeft is in Enschede het armoedebeleid vastgesteld. Toen is D66 akkoord gegaan met verlaging van de langdurigheidtoeslag op voorwaarde dat het vrijgekomen budget van iets minder dan € 400.000 ten goede zou komen aan het budget van de bijzondere bijstand en dat het college van B&W actief mee zou werken aan…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 november 2012

Meesters In Opschrijven, Matig In Opleveren

Het college pronkt al bijna drie jaar met haar Maatschappelijke Investeringsopgaven, de zogenaamde MIO’s. De MIO’s beschrijven een nieuwe aanpak van thema’s in de stad samen met partners in de stad. Doelstellingen van de MIO’s zijn het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking en besparingen realiseren. Voorbeelden van MIO’s zijn integraal vervoer, onderhoud openbare ruimtes…

Bekijk nieuwsbericht