Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 november 2011

Wel de splinter niet de balk

Waarom vraagt het college wel een ondernemersbijdrage voor de herinrichting openbare ruimte in de binnenstad, maar niet van de toekomstige exploitant van een luchthaven? Na de bespreking in de commissie centrum over de kosten van de aanleg van een terras op de kop van de boulevard vroeg ik mij af; “Waarom ziet de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht

Euregio: JA!

Enschede werkt aan een economische visie waarbij de regio centraal staat, met ee n blik op internationaal. Bij het vormen van deze visie zijn, naast raadsleden, vooral de ondernemers betrokken. Terecht want zij vormen de kern van onze econom ische structuur. Daarnaast is een goede analyse van het gevoerde economisch bele id in de afgelopen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 november 2011

Programmabegroting 2012-2015

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2012-2015 heeft D66 vier moties en een amendement ingediend. De motie die opriep buurtbemiddeling ook in Enschede in te voeren is aangenomen door de raad (29 voor, 10 tegen). Daarmee krijgt Enschede een extra middel in handen om overlast te voorkomen en de leefbaarheid te verbeteren. Een ander middel,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 november 2011

Meer weten over de leden – ledenenquête

Als D66 Enschede willen wij jou zo goed als mogelijk bij D66 betrekken. Daarom versturen wij binnenkort via mail een ledenenquête. We willen inzicht krijgen in wat jij van D66 Enschede verwacht en wat je eventueel voor D66 Enschede wilt doen. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen, stuur daarom…

Bekijk nieuwsbericht

Terugblik startbijeenkomst PPC

Op 27 oktober vond de startbijeenkomst van de Permanente Programmacommissie (PPC) plaats in Prismare. Deze avond was het startsein voor het volgende verkiezingsprogramma. De komende twee jaar gaan diverse themagroepjes aan de slag het beantwoorden van de volgende vragen: wat is ons verlangen voor de toekomst van Enschede en hoe zetten we dat om in…

Bekijk nieuwsbericht