Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 oktober 2011

Bemoeizorg: maatschappelijk nut of luxe?

Het wordt al zijdelings aangestipt op pagina 52 in de programmabegroting 2012-2015. Het Rijk en provincie voeren grote bezuinigingen door, vooral in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en de maatschappelijke opvang. Deze bezuinigingen treffen de mensen met een psychische of andere handicap zwaar. De gemeente kan dit niet opvangen. Vooral door het vrijwel verdwijnen van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 oktober 2011

Reis voordelig naar het congres op 5 november

Reis met een voordelig treinkaartje naar het D66-congres op 5 november. Op 5 november vindt het landelijke D66-congres plaats in Den Haag. Bij Kruidvat kun je nu een voordelig treinkaartje kopen, waarmee je voor € 12,49 op en neer kunt naar Den Haag. D66 Enschede gaat net als vorige keren met een zo groot mogelijke…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 oktober 2011

Kotmanpark: eindelijk een besluit

Een amendement ingediend door D66, CDA, PvdA en GroenLinks om de ontsluiting van Kotmanpark beter te regelen is aangenomen door de raad op 17 oktober. Ontsluiting van de Zuiderval zowel vanuit richting A35 als vanuit richting centrum, wordt hiermee mogelijk. Daarmee voorkomen we overmatig woon/werk verkeer door de wijk in de spits, dat in de…

Bekijk nieuwsbericht

Bezoek het vliegveld op 28 oktober!

Op vrijdag 28 oktober, 15.00-18.00 uur, organiseert D66 Enschede een bezoek aan het vliegveld. Het programma van de middag bestaat uit een uitleg over het gebied, een rondrit in busjes over het terrein en ter afsluiting een discussie over de laatste ontwikkelingen. We beginnen om 15.00 uur in het gebouw van Area Development Twente, Zuidkampweg…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 oktober 2011

Artez partner in Pathmos?

‘Pathmos/Stevenfenne is in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Enschede’ aangewezen als wijk waar over twee jaar geen werkloosheid meer bestaat.’ Een zin uit de rapportage over het project ‘werkloosheidsvrije wijk’ dat op 4 oktober op initiatief van D66 is besproken in stadsdeel West. Binnen twee jaar iedereen aan het werk is niet reëel, maar de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 5 oktober 2011

Bezoek het stadhuis op 15 oktober!

Op zaterdag 15 oktober organiseert D66 Enschede voor alle leden een bezoek aan het stadhuis van Enschede. Introducés zijn ook van harte welkom. We beginnen met een rondleiding door het stadhuis, een van de rijksmonumenten van Enschede. Dit prachtige gebouw is ontworpen door Gijsbert Friedhoff en in 1933 in gebruik genomen. Na de rondleiding geeft…

Bekijk nieuwsbericht

Regeren is vooruitzien! – Permanente Programmacommissie

Op 27 oktober wordt de startbijeenkomst van de Permanente Programmacommissie georganiseerd. Wil jij meedenken over de onderwerpen waar D66 Enschede zich de komende jaren mee bezighoudt, kom dan op donderdag 27 oktober om 20.00 uur naar Primare. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar omdat we wel benieuwd zijn naar wie er komen, vragen we of…

Bekijk nieuwsbericht

Car&treinpooldate naar Congres 94

Ga je mee naar het congres van D66 op zaterdag 5 november in Den Haag? Reis dan gezellig met ons mee! Het congres begint om 10.00 uur en zal eindigen om 17.00 uur. Wil je weten hoe het congres in zijn werk gaat? Bekijk dan het congresreglement op d66.nl. De deadlines voor het congres worden…

Bekijk nieuwsbericht

Raadsenquête naar grondbeleid gemeente

Afgelopen juli heeft de gemeenteraad besloten om haar zwaarste controlerende middel in te zetten: een raadsenquête. Aanleiding vormde het groeiend aantal vragen over het grondbezit en grondverwervingsbeleid van de gemeente. Dit naar aanleiding van een aantal dilemma’s die rondom ’t Vaneker naar boven kwamen. De gemeenteraad heeft besloten deze vragen breder te trekken en het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 oktober 2011

Claar Grooten verlaat gemeenteraad

Onze fractiegenoot Claar verlaat per 7 november 2011 de gemeenteraad. Zij heeft zich ruim anderhalf jaar met volle overgave ingezet om D66 te vertegenwoordigen en van Enschede een nog mooiere en betere stad te maken. Claar heeft aangegeven dat haar maatschappelijke betrokkenheid minder goed tot zijn recht komt in de politieke arena en dat de…

Bekijk nieuwsbericht