Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 juli 2010

Werk maken van de jongerenraad (2)

Op de website stond het al een tijdje te lezen: D66 heeft bij de Kadernota gepleit voor het oprichten van de jongerenraad. Dit initiatief is al verschillende keren door de raad aan het college aangeboden, maar nog nooit is het uitgevoerd. Nu er een nieuw college zit, heeft D66 bij de Kadernota een motie ingediend om de jongerenraad eindelijk eens op te gaan richten. Deze motie werd door de gehele raad gesteund. Wethouder Hatenboer gaat nu voor het eind van het jaar aan de raad presenteren hoe hij een jongerenraad op gaat zetten. Voor D66 zijn een aantal zaken belangrijk bij een jongerenraad. In de eerste plaats moeten verschillende soorten jongeren in de Raad zitting hebben, waaronder ook studenten. Zo leren verschillende groepen jongeren elkaar kennen en zullen ze de vooroordelen die er over-en-weer gelden laten varen. Maar de jongeren moet ook serieus genomen worden. Hun adviezen moeten echt tellen en daarom moet de raad door jongeren in de gehele stad gedragen worden. Een verkiezing zou daarbij een rol kunnen spelen: laat jongeren zich presenteren aan andere jongeren en zo een plek in de Raad bemachtigen. Een jongerenraad anno 2010 moet ook modern: natuurlijk moet men bij elkaar komen en vergaderen, maar met bestaande online middelen (Facebook, hyves, twitter) kunnen alle jongeren meepraten met hun jongerenraad. Een mooie kans om als gemeente aan te sluiten bij de dagelijkse belevingswereld van onze jongeren. D66 kijkt uit naar de plannen van Hatenboer, zou hij de eerste Wethouder zijn die de jongerenraad wel serieus opricht?