Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 juli 2010

Werk maken van de jongerenraad (2)

Op de website stond het al een tijdje te lezen: D66 heeft bij de Kadernota gepleit voor het oprichten van de jongerenraad. Dit initiatief is al verschillende keren door de raad aan het college aangeboden, maar nog nooit is het uitgevoerd. Nu er een nieuw college zit, heeft D66 bij de Kadernota een motie ingediend…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 juli 2010

Fractievoorzitter Evert Westerbeek over de Kadernota

Tijdens de raadsbehandeling op 5 juli heb ik de kadernota als volgt samengevat: “We gaan op innovatieve wijze innovatie bedrijven ondersteunen bij het versterken van het innovatieve karakter van de stad middels systeeminnovaties uitgewerkt via innoverende systemen betaald vanuit het innovatiebudget en we proberen er nog een duurzaamheidsaspect aan te geven.” De kadernota staat zo…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 juli 2010

Creatief worden dus!

Tijdens de raadsvergadering over de Kadernota is een motie van D66 aangenomen die het college oproept om bij het vinden van werk ook nadrukkelijk te gaan kijken naar de economische kansen die in de Euregio liggen. In de Kadernota worden maar twee zinnen besteed aan de Euregio, terwijl de ligging in dit gebied in veel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2010

D66-moties tijdens kadernota

De moties die D66 Enschede bij de behandeling van de kadernota heeft ingediend zijn aangenomen. De moties hadden betrekking op het makkelijker maken van aanbestedingen voor kleine ondernemers, duurzaamheid, het betrekken van de euregio bij het zoeken naar werk, het stimuleren van innovatieve participatie en het opzetten van een jongerenraad. Hieronder zijn de moties van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 juli 2010

Werk maken van jongerenraad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 in Enschede veel stemmen gekregen van de Enschedese studenten. Tijdens de campagne bleek al dat studenten massaal aangaven de inspraak te missen bij het gemeentebestuur. De goede ideeën die ze hebben kunnen ze niet kwijt, wat eeuwig zonde is. D66 heeft in het verleden meerdere keren gepleit voor het instellen…

Bekijk nieuwsbericht