Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 mei 2010

Politiek actief op het Innovatiefestival

D66 Enschede staat voor innovatie. Ook proberen we de betrokkenheid van burgers bij de politiek zo goed mogelijk te faciliteren. Ons fractielid Eelco Eerenberg geeft in zijn functie als voorzitter Stadsdeelcommissie Zuid hier nu ook concreet invulling aan. Samen met Jeroen Heuvel (secretaris Stadsdeelcommissie Zuid) organiseert hij de eerste digitale stadsdeelcommissievergadering. Onderstaand het persbericht: Raadscommissie Zuid experimenteert met digitaal vergaderen Op donderdag 3 juni aanstaande vindt er vanaf 19:30 uur in de raadzaal van het stadhuis een uniek experiment plaats in het kader van het Innovatiefestival. Een speciale stadsdeelcommissievergadering wordt tegelijkertijd ook op het internet gehouden. Inwoners van Enschede Zuid, maar ook van daarbuiten, kunnen meevergaderen met de raadsleden via hun computer of mobiele telefoon. Een steeds groter wordende groep mensen gebruikt sociale media om te communiceren met elkaar, bedrijven en instellingen. Via Facebook, Twitter en Hyves kan iedereen op eenvoudige wijze met elkaar in contact komen. Doe mee in Enschede Zuid met sociale media De stadsdeelcommissie Enschede Zuid stelt inwoners daarom in de gelegenheid om voor, tijdens en na een echte vergadering via sociale media mee te vergaderen! Op deze manier kunnen politici gemakkelijk horen wat er speelt en kunnen inwoners digitaal meediscussiëren met deze politici. Op de Facebook-pagina kun je vanaf nu reageren op stellingen en vragen. Wat gaat er goed in Zuid? Wat kan er beter? Over ZZP’ers zijn er specifieke stellingen die gaan over ondernemen in Enschede (Zuid). wat gaat er gebeuren? Tijdens de vergadering zullen de reacties op de stellingen gebruikt worden door de politici. Ook live reacties worden in de vergadering meegenomen. Eén van de politici (Dennis Bouwman van de PvdA) zal meevergaderen via Twitter terwijl hij tegelijkertijd bij zijn fractievergadering aanwezig is. Ook zal er live gedebatteerd worden over ZZP’ers in Zuid en kunnen geïnteresserden reageren. Tot slot zullen vrijwilligers een presentatie geven over hun werk voor Enschede Zuid en zal er op de Facebook-pagina verder gesproken worden over hun presentaties. oproep! De stadsdeelcommissie kijkt uit naar online bijdragen van iedereen die geïnteresseerd is. Maar je mag ook langskomen: donderdag 3 juni, 19:30 uur, raadzaal stadhuis Enschede (Langestraat 24). De volgende online mogelijkheden die je hebt tijdens de sociale media vergadering van Enschede Zuid: – vooraf: reageer op stellingen en stel vragen op www.enschedezuid.net – tijdens: bekijk de livestream op www.enschede.nl (gemeente/politiek en bestuur/gemeenteraad enschede/raad in beeld), en reageer op www.enschedezuid.net of via Twitter met hashtag #enschedezuid – achteraf: praat na via www.enschedezuid.net