Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 april 2010

Jan van Lijf over acht jaar bestuursvoorzitterschap

In de periode juni 2002 tot april 2010 heb ik het voorrecht gehad om bestuursvoorzitter van D66 Enschede te zijn geweest. Na acht turbulente jaren ben ik samen met tweede secretaris Janarthanan Sundaram teruggetreden op de dag van onze beëdiging als gemeenteraadslid. Dit na het meer dan geweldige resultaat bij de verkiezingen van 3 maart. We zijn gegroeid van 1 naar 6 zetels; D66 is nog nooit zo groot geweest in de gemeenteraad van Enschede. In 2002 was Nederland tot op het bot verdeeld en werden wij geconfronteerd met zowel de opkomst van Pim Fortuyn als het feit dat onze multiculturele samenleving zwaar onder druk is komen te staan. In 2003 waren er opnieuw landelijke verkiezingen en behaalden wij nog vier procent van de stemmen. D66 stapte in het Kabinet, maar dit viel over onze voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing en dit kostte ons partijleider Thom de Graaf het ministerschap. Hij werd opgevolgd door Alexander Pechtold. Het was ongeveer dezelfde periode dat D66 Enschede nieuwe vertegenwoordigers in de lokale politiek kreeg. Oud-voorzitter Adriaan van Duinen werd onze nieuwe man in de gemeenteraad en Evert Westerbeek en Jasper Kerkwijk werden onze fractievertegenwoordigers. In 2005 werd ik ook gekozen tot regiovoorzitter Van D66 Overijssel en een belangrijke daad van het regiobestuur was het organiseren van een regiovergadering in Hengelo om Alexander Pechtold in de gelegenheid te stellen zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap voor TK 2006. In 2006 nam Evert Westerbeek het stokje over van Adriaan en werd Eelco Eerenberg onze fractievertegenwoordiger. Landelijk konden we nog slechts drie procent van de kiezers tot onze kiezers rekenen. In 2007 kwam de kentering. Onder aanvoering van Alexander Pechtold werd onze boodschap steeds duidelijker en is er een structurele verandering gekomen in onze partijstructuur. Het landelijk partijcongres heeft onze statuten en Huishoudelijk Reglement drastisch veranderd. Voortaan is de basis van onze partij de afdeling en de regio. We hebben na stevige debatten binnen de partij de naar binnen gekeerde kaasstolp van de landelijke politiek minder leidend laten zijn. Achteraf denk ik dat het belangrijkste signaal van verandering in Enschede is gekomen in 2008. Al enige tijd zijn de Jonge Democraten bestuurlijk ondergebracht bij het afdelingsbestuur van D66 Enschede. Dit op uitdrukkelijk verzoek van het landelijk bestuur van de JD. Het was fantastisch dat in 2008 Eva Kunst, Vera Leonhart en Janarthanan Sundaram in 2008 de JD Twente een doorstart hebben laten maken. Vrijwel direct werd Janarthanan Sundaram gekozen als 2e secretaris van D66 Enschede om hiermee te onderstrepen dat de JD een volwaardige partner is voor D66. Lange tijd heeft D66 Enschede de JD als medeorganisator van al haar activiteiten betrokken bij de organisatie en uitvoering. Dit is een bewuste keuze geweest omdat de JD daarmee een logisch voortraject is geworden voor politieke scholing en vorming. We weten allemaal hoe het deze eerste drie JD-bestuursleden politiek vergaan is. Janarthanan zit namens D66 Enschede in de Gemeenteraad, Eva heeft zitting genomen in het landelijk bestuur van de JD en Vera is onze 1e fractievolger. Voor toekomstige politiek vertegenwoordigers op elk niveau wordt geïnvesteerd in scholing en training. Een belangrijke landelijke koerswijziging die door het afdelingsbestuur van harte is ondersteund. Zo hebben meerdere kandidaten voor GR 2010 een basistraining gevolgd om hen voor te bereiden op het ambt van raadslid. Lijsttrekker en bestuursvoorzitter hebben een onderhandelingstraining gevolgd. 2010 is het jaar van onze doorbraak met 6 zetels in de gemeenteraad. In mijn afscheidstoespraak heb ik een aantal speerpunten van D66 Enschede geformuleerd waarmee onze afdeling zichzelf overeind heeft gehouden: 1. Controle op de publieke macht. Het afdelingsbestuur ziet erop toe dat haar politieke vertegenwoordigers het verkiezingsprogramma uitvoeren. Waar nodig houdt het bestuur de historische besluitvorming in de gaten. Voormalige politici namens D66 Enschede kunnen altijd geraadpleegd worden. 2. Vertegenwoordigen van de afdeling bij herdenkingen en andere gebeurtenissen. D66 Enschede is jaarlijks aanwezig bij Vuurwerkrampherdenking, Dodenherdenking, Mauthausenherdenking en Indiëherdenking. 3. Het aansturen en organiseren van afdelingsactiviteiten in de breedste zin. 4. Het faciliteren van politieke scholing en vorming. 5. Het organiseren van landelijke verkiezingscampagnes. Het besturen van een afdeling van een landelijke politieke partij is een grote politieke verantwoordelijkheid en fantastisch om te doen. Na acht jaar vertrek ik uit het afdelingsbestuur en begin aan mijn eerste periode als gemeenteraadslid. Zorg, welzijn, integratie en emancipatie zijn mijn politieke verantwoordelijkheden. Daarnaast ben ik door de fractie gekozen als fractiesecretaris. Onze afdeling heeft een grote groei doorgemaakt en het is het meer dan waard om dit verder uit te bouwen. Ik wens de nieuwe bestuursleden Jennifer Bashe en Marc Enschede veel succes en wijsheid en ook heel veel plezier. Een speciaal woord van dank voor Derk Jan van Kuik en Joost Wery als collega-bestuursleden en voor Gertjan Tillema voor alle digitale uitingen en websitebeheer. Verder aan alle vrijwilligers die deze uitslag mogelijk hebben gemaakt: heel erg bedankt. Anders ja D66.