Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 februari 2010

Breekpunt vliegveld

De plannen voor de luchthaven gaan niet over luchtvaart, maar over luchtfietserij. Daarom heeft D66 consequent tegen de doorstart gestemd en staat ook in ons verkiezingsprogramma dat wij tegen de plannen voor de luchthaven zijn. Naar aanleiding van mijn uitspraken gisteren bij Enschede FM en tijdens het lijsttrekkersdebat van TC Tubantia in MAC Berlijn, is er onduidelijkheid ontstaan over de lijn die D66 volgt inzake het vliegveld. Die onduidelijkheid wil ik graag wegnemen. D66 heeft de afgelopen 7 jaar de gemaakte plannen voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige luchthaven steeds inhoudelijk beoordeeld en geoordeeld dat hier sprake is van onwenselijke, onrendabele en onrealistische plannen. – onwenselijk vanwege de aantasting van de natuur en de leefkwaliteit van omwonenden – onrendabel omdat de aannames over het aantal banen en de overige opbrengsten allang onderuit gehaald zijn en – onrealistisch omdat het aantal passagiers niet zal worden gehaald (o.a. vanwege concurentie van andere luchthavens) en een particuliere partij veel te veel risico moet lopen tegen een te laag te verwachten rendement. D66 zal niet in een college gaan zitten op de manier zoals GroenLinks dat heeft gedaan. Met deze opstelling heeft GroenLinks zich feitelijk buiten de discussie geplaatst omdat men wist dat de VVD vanuit de oppositie toch voor zou zijn. Dat is pas symboolpolitiek. D66 wil niet nog 3 jaar lang miljoenen en veel energie gaan investeren in het zoeken naar een exploitant, die waarschijnlijk niet zal worden gevonden. Die kans is verder verkleind door de aanvullende randvoorwaarden van de provincie. Het is tijd om alternatieven uit te werken, zoals verbetering van de verbindingen met de Flughafen Münster Osnabrück en een groene invulling van het gebied. Tot slot de kwestie van het breekpunt. Het past wat mij betreft in een goed functionerende democratie dat je luistert naar elkaars standpunten en niet bij voorbaat dingen blokkeert. Maar als andere partijen niet bereid zijn om de plannen fundamenteel aan te passen, is dit voor D66 wel degelijk een reden om niet in een coalitie te stappen! Evert Westerbeek Lijsttrekker D66 Enschede 06-28694203