Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 februari 2010

Campagnetijd: geen sprookjes vertellen maar verantwoording afleggen

In de laatste nieuwsbrief van de PvdA haalt Marijke van Hees uit naar D66. Ik vertel volgens haar sprookjes in campagnetijd en alles moet anders. Het kan mevrouw van Hees niet ontgaan zijn dat D66 Enschede vanaf het begin strijdt tegen de luchthaven. De PvdA is al jaren voorstander. Dat is inderdaad een grote tegenstelling. Wat we ook zien is, met name als je tijdens de campagne praat met de mensen op straat, dat er onder de bevolking van Enschede steeds meer verzet begint te ontstaan tegen de luchthaven. Nu komen er verkiezingen aan op 3 maart. Voor D66 Enschede is dat een goed moment om te peilen of de gemeente terecht de luchthaven door wil zetten als het aan de inwoners van Enschede ligt. Ja, er is een democratisch besluit genomen om door te gaan, maar de gemeente Enschede is teruggefloten door de Provincie Overijssel, nota bene door partijgenoten van mevrouw Van Hees zelf. Hoofdreden was dat het plan aan alle kanten rammelt. Nu is er een aantal extra randvoorwaarden gesteld, waarover wat D66 betreft nog geen besluit is genomen. Grootste zorg voor D66 Enschede was altijd dat de gemeenteraad een niet haalbare business case is voorgelegd, die financieel, qua verwachte bezoekersaantallen en qua schade voor de natuur wordt opgepoetst om zo politieke steun te krijgen. Met de extra randvoorwaarden die worden gesteld moet nog veel meer worden gepoetst. D66 Enschede is, net als vele inwoners van Enschede, bezorgd wie die rekening gaat betalen. Mevrouw Van Hees zegt dat de gemeente geen geld gaat steken in de exploitatie, terwijl de gemeente zorg gaat dragen voor de infrastructuur naar de luchthaven, onderhoud van de landingsbanen en veiligheid en zo de exploitatiekosten voor de particuliere partij kunstmatig laag houdt. Wie vertelt er hier nu sprookjes? Voor D66 Enschede is campagnetijd juist de tijd om verantwoording af te leggen en vooruit te kijken. Wat ons betreft moeten er in de volgende periode inderdaad een aantal dingen anders. Zo wordt het tijd voor een andere aanpak van de werkloosheid. Al decennia lang is de PvdA betrokken bij het bestuur in deze stad. Volgens mevrouw Van Hees zou Enschede er nog slechter aan toe zijn geweest zonder het beleid van de PvdA. Hoezo slechter? We bungelen al onderaan alle sociaal-economische lijstjes! Wat ook anders moet, is de manier waarop wij onze inwoners betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en daarover verantwoording afleggen in de raad. We hebben de inzet van alle inwoners, bedrijven en organisaties nodig om samen de stad beter en mooier te maken. Geef mensen echt invloed op hun eigen leefomgeving en maak organisaties medeverantwoordelijk voor maatschappelijke doelen, maar dan inclusief goede afspraken over het bijbehorende budget. En op die afspraken gaan collegeleden dan ook goed controleren om te voorkomen dat we steeds weer tekorten moeten aanvullen. Dan hoeven er ook geen spelletjes gespeeld te worden om wethouders uit de wind te houden.