Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 februari 2010

Anders? JA!

Volgens Vera Leonhart is D66 is een partij die veel dingen anders doet. Zo ook de voorbereiding van haar kandidaat-raadsleden. Om te zorgen dat er in de gemeenteraad namens D66 genoeg gekwalificeerde mensen zijn die het raadswerk aankunnen heeft D66 besloten om haar kandidaat-raadsleden te gaan trainen voor het werk dat zij gaan doen. Hiertoe hebben zij bestuurlijk onderzoek en advies bureau Jacques Necker ingehuurd om de trainingen te verzorgen. Jacques Necker is onder andere bekend van de website www.gemeenteraad.nl. Hier kunnen raadsleden, griffies en andere mensen die betrokken zijn bij de gemeente informatie vinden over de gang van zaken binnen gemeentes, ook is er een mogelijkheid tot kennisuitwisseling en ruimte voor ontmoeting. Ik, Vera Leonhart, ben één van de kandidaat-raadsleden die de training heeft gevolgd. Al met al was het een leerzame training die je goed voorbereid op het werk als gemeenteraadslid. Een van de trainingen stond in het teken van kennismaking; niet alleen met elkaar maar ook met de regels en procedures aangaande het raadswerk. Bij binnenkomst kregen alle deelnemers een map met daarin informatie over onder andere: de gemeenteraad, het raadslid en het raadswerk, debatteren en de instrumenten die de gemeenteraad tot haar beschikking heeft. Toen iedereen die deelnam aan de training eenmaal aanwezig was werd er begonnen met de presentatie en nadere toelichting van onder andere de regelgeving en procedures bij de gemeenteraad. De opzet was erg interactief. Het was leuk om te zien welke mogelijkheden je hebt als raadslid en hoe je deze mogelijkheden optimaal kan benutten. Bij een ander onderdeel van de training werd er meer ingegaan op je eigen rol als raadslid en de positie van de fractie. Hierbij werd er begonnen met de verschillende rolopvattingen die je als raadslid kunt hebben. Om dit duidelijk te maken werden andere beroepen gebruikt als synoniem zoals, postbode, advocaat of verkoper. Bij ieder van deze synoniemen hoorde ook een invulling die betrekking heeft op het raadswerk. Een postbode bijvoorbeeld geeft klakkeloos de klachten en wensen van burgers door, ‘zonder brieven te openen en te lezen’. Zo waren er nog veel meer mogelijkheden voor jouw functie als raadslid. Naast het stukje zelfreflectie waarin je kijkt wat jouw rol als raadslid zal zijn werd er ook nog over de fractie gesproken. Hoe richt je deze in en waar liggen de prioriteiten. Wat zijn dingen als een mandaat of een fractiediscipline en moet je die überhaupt wel hebben? Veel aandacht werd er besteed aan het omgaan met publiciteit en de presentatievaardigheid van de kandidaat-raadsleden. Bij dit onderdeel deed je veel mee aan oefeningen ter verbetering van je presentatievaardigheid. Ook kwamen er veel feitjes en weetjes voorbij met betrekking tot communicatie. Ik ben van mening dat D66 er goed aan heeft gedaan om deze trainingen te houden. Je leert enorm veel over wat kan en mag binnen de gemeenteraad. Ook bereid het je echt voor op hetgeen je allemaal gaat doen en werkt het enorm motiverend om de trainingen te volgen. Zoals ik er tegen aankijk gaan we met onze raadsleden een goede tijd tegemoet!