Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 februari 2010

Waarom het Kennispark maar niet van de grond komt.

Ongeveer een jaar geleden schreef kandidaat-raadslid Gertjan Tillema al over de peperdure en zinloze sloop van het viaduct en de risico’s van het Kennispark. Hoe staan de zaken er een jaar later voor? Natuurlijk leggen de verantwoordelijken het uit als een succes. Duizend banen nog voor het project begonnen goed en wel gestart was! De werkelijkheid is iets weerbarstiger: de sloop van het viaduct ligt op schema, maar de verdubbeling van de Auke Vleerstraat is met tien jaar uitgesteld, terwijl juist dat een hele belangrijke reden was om het viaduct te slopen. ‘De Etalage’ is ‘The Gallery’ gaan heten, maar de renovatie van het gebouw laat nog langer op zich wachten. Het aantal arbeidsplaatsen golft mee op de woelige baren van de conjunctuur, maar stijgt daar zeker niet boven uit en de leegstand op het Business en Sciencepark is toegenomen. De VVD schrijft in haar programma: “We staan als VVD achter de doelstelling van het Kennispark om een optimale omgeving te creëren voor innovatie en ondernemerschap, op basis van de kennis en het talent rond de Universiteit Twente.” Prachtig. Maar hoe gaan we dat doen? Het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark gaat daar niet op in. Overigens wordt ook de vraag hoe we de klimaatdoelstellingen gaan halen worden in dat document niet beantwoord. Nu hoeft een plan voor de gebiedsontwikkeling dat ook niet te bevatten. Maar er bestaat verder geen plan waar dit wel in beschreven staat. De VVD stel zich dan ook de vraag in haar programma wat het realiteitsgehalte van het doel van 10.000 banen is. Een terechte vraag, maar de VVD laat de vraag onbeantwoord. Wij niet. Het Kennispark zal meer moeten zijn dan een bedrijventerrein naast een universiteit. Met de huidige plannen is het Kennispark onvoldoende onderscheidend om die ambitie waar te maken. Er zal een speerpunt gekozen moeten worden dat aansluit bij de reeds gevestigde bedrijven en de UT en voldoende aantrekkelijk is voor starters en nieuwkomers. Dat speerpunt moet om toekomstbestendig te zijn duurzaam zijn. In ons verkiezingsprogramma doen we een voorstel: start een smart grid pilot. En ik stel voor om het zwaartepunt hiervan op het Kennispark te leggen. In zo’n pilot bieden duurzame energieopwekking en de ontwikkeling van nieuwe netwerktechnieken grote kansen aan bedrijven en UT. En het maakt het aantal van 10.000 arbeidsplaatsen een heel stuk realistischer! Dat is wat we bedoelen met ‘Anders, Ja, D66’!