Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2010

Ook CDA is eigenlijk tegen de luchthaven

Enschede en Twente staan bekend om het vele groen. Kandidaat-raadslid Jasper Kerkwijk herinnert eraan dat de groene longen van Enschede al jaren een belangrijke aantrekkingskracht hebben op mensen die leefkwaliteit waarderen. Onder druk van groeiambities ontstaan er alleen steeds meer zwarte stippen op deze longen. Reclameslogan van de gemeente is “wonen in het groen”, dus een huis omringd door veel groen. De werkelijkheid is dat groen moet wijken voor huizen op grote kavels. D66 Enschede staat al jaren voor behoud van ons waardevolle buitengebied. Ook de komende periode willen we de vastgestelde stadsgrenzen respecteren. Geen nieuwe zwarte stippen meer op onze groene longen! De stadsranden moeten groen blijven en een plek worden waar inwoners van Enschede kunnen recreëren en elkaar ontmoeten. Maar als we die stadsgrenzen dan respecteren, wat dan? Waar moeten we nieuwe woningen gaan bouwen? Waar moeten nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen? Als de gemeente de meest makkelijk en meest lucratieve oplossing kiest, kijken ze direct naar links en naar rechts. Als je wat beter nadenkt en creatief bent, kijk je ook naar bestaande bouw en naar boven en beneden. Hoogbouw in de binnenstad is een trend die is ingezet en moet worden doorgezet. Renovatie van bestaande woonwijken, die bijvoorbeeld Deppenbroek en de Laares hebben ondergaan, kun je doorzetten in andere wijken en zo woonwijken creëren die voldoen aan de leefkwaliteit die mensen van vandaag verwachten en die voldoen aan de eisen die we stellen ten aanzien van duurzaamheid. Bestaande bedrijventerreinen kennen nog teveel leegstand. Voor D66 geldt: geen nieuwbouw wanneer de huidige bezettingsgraad in Enschede beneden de 85% ligt. Industrie en bedrijven clusteren op specifieke terreinen moeten we doen in regionaal verband en niet willen oplossen binnen onze eigen stadsgrenzen en om die reden maar bijbouwen. Nieuwe bedrijventerreinen kun je ook renoveren en anders inrichten, door bijvoorbeeld meer de hoogte in te gaan of de diepte, als het bijvoorbeeld om parkeren gaat. Een wethouder buitengebied hebben we de afgelopen periode voor het eerst gehad, geleverd door GroenLinks. Resultaten? Een beleidsvoorstel voor duurzaamheid in Enschede, een document dat er niet was gekomen als een motie van D66 Enschede de wethouder daar niet toe had aangezet. Maar ook een aantal andere goede zaken, zoals het voorstel voor behoud van de stadsrand. Maar voor mij blijft er één groot vraagteken. Zitting nemen in een college welke het besluit voor doorstart van de luchthaven Twente neemt? Dit is iets waar je toch niet met droge ogen medeverantwoordelijk voor wilt zijn, als je het buitengebied wilt beschermen? Dat kan je ook niet maken wanneer je als partij tijdens de verkiezingingscampagne van 2006 zo fanatiek tegen deze doorstart campagne hebt gevoerd. D66 is niet tegen vliegen, maar wel tegen doorstart van luchthaven Twente. Dat gaat veel belastinggeld kosten en als het doorgaat, wordt het buitengebied in Noord ernstig aangetast door een onacceptabel aantal vliegbewegingen. De verkeersdruk neemt toe, wat leidt tot een Noordwesttangent en weer een industrieterrein komt uit de grond, welke wordt gebouwd rond de luchthaven terwijl er al zoveel ruimte leegstaat. Gezegd moet worden dat de fractie van GroenLinks wel tegen stemde bij het voorstel voor behoud van de luchthaven. Die vrijheid hadden ze gekregen van de PvdA bij de coalitieonderhandelingen. De SP stemde als derde partij naast D66 tegen. De historie leert alleen dat de SP Enschede in het begin van de discussie voor behoud van de luchthaven waren, omdat het werkgelegenheid zou bieden. Nu stemmen ze tegen. Gelukkig kunnen inzichten veranderen. Nu de PvdA nog en in de Provincie zijn er al wat PvdA’ers die in opstand komen. Houden ze hun rug recht? Zelfs bij het CDA zijn er verstandige mensen op hoog bestuurlijk niveau die tegen de doorstart zijn. Alle steun tegen de luchthaven is hard nodig en we moeten daar ook niet als partijen apart tegen strijden, maar gezamelijk tegen optrekken. We mogen ons buitengebied niet verkwanselen.