Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2010

Meester Kees

Kandidaat-raadslid Jan van Lijf vraagt de aandacht voor een opvallend experiment dat afgelopen jaar werd uitgevoerd in de gemeente Delft. Kees Huisman werkt twee dagen per week voor een woningcorporatie en heeft in overleg met de scholen gezinnen uitgekozen die al langere tijd worstelen met de ernstige gevolgen van werkloosheid. Een aantal gezinnen in een wijk met de grootste sociaaleconomische achterstand en alle problemen die daarbij horen; werkloosheid, schulden en hangjongeren kregen een opknapbeurt van hun interieur aangeboden. De home make-over is gesubsidieerd door het ministerie van Volkshuisvesting. De gedachte achter dit experiment was dat het met deze gezinnen beter zou gaan als ze zich prettig voelen in hun huis. Corporaties zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid en zorg voor de huurders. De betrokken gezinnen waren al bekend bij jeugdzorg, gemeente of politie en door dit project kreeg de hulpverlening zicht op de problemen achter de voordeur. De gedachte was ook dat het met de gezinnen beter zou gaan en dat ze hun energie in iets anders kunnen steken dan het harde overleven alleen. De gezinnen zijn enthousiast over deze opknapbeurt. Het uitgangspunt in deze operatie is dat door deze restyling van hun interieur een blijvende bijdrage wordt geleverd aan de emancipatie van groepen aan de onderkant van onze samenleving. Ook is dit een middel om verpaupering en leegstand te voorkomen. Mijns inziens is deze aanpak duurzaam en kan een goede aanvulling zijn op de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand dan alleen het geven van een financiĆ«le bijdrage elke 5 jaar. Ook in Enschede hebben wij meerdere wijken waar vele gezinnen langdurig zijn aangewezen op een uitkering op bijstandsniveau. Het is de moeite waard om snel te gaan onderzoeken of dit middel ook in Enschede kan worden opgezet. Meer info: Meester Kees komt langs met ’n pot verf (abonnee)