Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Gezondheidszorg anno 2010

Gezondheidszorg voorziet in de fundamentele behoefte van ieder individu gezond te zijn en te blijven, zodat zo volwaardig mogelijk aan de samenleving kan worden deelgenomen. Omdat gezondheidszorg zo belangrijk is, is de toegankelijkheid van een goede basiszorg een onvervreemdbaar recht. Binnen de gezondheidszorg wordt hard gewerkt met veel passie en toewijding. Nu de marktwerking haar beslag heeft gekregen wordt vaak de vraag gesteld of de gezondheidszorg in haar huidige vorm nog wel houdbaar is en blijft. Veel instellingen zijn geconfronteerd met de gevolgen van de marktwerking. Er wordt op een andere manier afgerekend door overheid en marktpartijen. De overheid wil inzage krijgen in alle verrichtingen die horen bij een behandeling en zo zicht krijgen hoe het beschikbare budget verdeeld wordt. Tegenstanders van de marktwerking denken vaak dat het gemakkelijk is om deze weg om te buigen. Het is aan de politiek om een ieder goed uit te leggen dat het in ons systeem zeker 10 jaar duurt alvorens je een systeem via wetgeving hebt gewijzigd. Onze bevolking vergrijst en er wordt een steeds zwaarder beroep gedaan op de zorg, waarbij de werknemers binnen de zorg ook steeds ouder worden. Daarnaast zijn er de groeiende technische en medicamenteuze mogelijkheden waardoor de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigt te worden. Bij- en omscholing is binnen deze sector ook nodig. Wat zijn de positieve effecten van de marktwerking? Elke werker dient inzage te geven in behandeling en de effecten ervan. Mijns inziens is daar niets mis mee. Het dwingt een ieder om bewust te zijn van kosten en inkomsten. Slim ondernemen is een antwoord op dit feit. Het is aan de Raad van Bestuur van elke instelling om haar werkzaamheden dusdanig te innoveren dat gezondheidszorg betaalbaar wordt. Hervorming van de arbeidsmarkt is ook in deze sector onontkoombaar. Iets waar D66 al lang voor pleit. Daarom pleit D66 Enschede in haar verkiezingsprogramma om de komende raadsperiode samen met gezondheidszorginstellingen een regionale conferentie te organiseren en te gaan onderzoeken waar de knelpunten zijn om aan alle veranderingen te kunnen voldoen.