Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 januari 2010

Valentijnsactie 2010

Evenals voorgaande jaren, zal D66 Enschede weer een valentijnsactie houden. Voor een ieder die niet (meer) weet wat de actie inhoudt nog even kort de spelregels. Jullie als lezers dragen een vrijwilligersorganisatie of een persoon aan die in jullie ogen een taart wel verdiend heeft. Dat kan zijn omdat die organisatie of persoon al jaren goed werk doet voor Enschede, maar het zou ook kunnen zijn dat om een andere reden jouw keuze juist dit jaar de taart verdient. Vorig jaar was het stichting Oostwerk die de taart in ontvangst mocht nemen. Voorstellen (met motivatie!) voor dit jaar kunnen gemaild worden naar redactie@d66enschede.nl, dan zorgen wij dat uit de inzendingen een keuze gemaakt wordt en de taart bij de juiste perso(o)n(en) terechtkomt.