Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 januari 2010

PvdA in de min! Wat nu in Enschede?

Kandidaat-raadslid Jasper Kerkwijk constateert dat de PvdA in de min staat in de peilingen. Iedere volwassen partij overkomt het, dat heeft D66 niet al te lang geleden zelf meegemaakt. Er is wel verschil in de oorzaak. D66 maakte twee blunders: door als kleinste fractie deel te nemen aan het kabinet Balkenende II zonder keiharde garanties van die punten die we binnen wilden halen en het Afghanistan-debat. De PvdA van nu maakt ook blunders, maar zit daarnaast in een spagaat tussen wat er eigenlijk moet gebeuren in de samenleving en de mening van haar traditionele achterban. D66 pleit bijvoorbeeld al jaren voor flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zeg je dat als PvdA’er, dan staat dat gelijk aan vloeken in de kerk. Lokale politiek volgt meestal de landelijke peilingen. Peilingen zijn peilingen, maar ik durf de stelling wel aan dat de PvdA ook in Enschede minder stemmen zal halen. Vanwege de rode deken die onze stad al jaren bedekt zal dit verlies waarschijnlijk minder groot zijn. Het betekent wel dat er na 3 maart 2010 wel wat gaat veranderen in Enschede. En dat moet ook! Nooit gebeurde er iets wezenlijks in Enschede zonder dat de PvdA het wilde. Kijkend naar bijvoorbeeld werkgelegenheid is onvoldoende gepresteerd en wordt het wat mij betreft tijd voor een nieuwe wind. Nog steeds staan we landelijk in de onderste regionen als we kijken naar werkloosheidscijfers en opleidingsniveau van onze inwoners. Dat ligt echt niet alleen aan de huidige economische crisis en onze erfenis uit het textielverleden. Wij hebben veel ingrediënten die onze regio sterk maken, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen van hoge kwaliteit en diversiteit, een sterk en innovatief MKB met een internationale focus en ideale ligging ten opzichte van Duitsland en Europa. De sterke punten van Enschede en Twente worden onvoldoende gebruikt. Voor meer banen is openhouden van vliegveld Twente echt niet de beste oplossing, iets waar de PvdA al jaren haar pijlen op richt. Onze conclusie is dat na al die jaren is bewezen dat de PvdA niet de partij voor de arbeid is in Enschede. Nu is de tijd om het tij te keren. Aan bijna elke grote verandering in de maatschappij gaat een crisis vooraf. We moeten daarom juist nu de randvoorwaarden scheppen. D66 pleit al jaren voor investeren in onderwijs om onze economie toekomstbestendig te maken. Daarnaast zijn er veel ideeën van D66 landelijk over flexibilisering van de arbeidsmarkt die direct toepasbaar zijn op Enschede (zie www.d66.nl). Misschien geen lokaal beleid, maar wel nodig. Veel van de noodzakelijke veranderingen worden al jaren tegengehouden omdat de PvdA in de eerdergenoemde spagaat ligt. Daarom wil D66 in Enschede vooraan staan om te experimenteren met alternatieven en om de regio Twente als eerste te durven hervormen. Bij ons voornemen om het economisch beleid en arbeidsmarktbeleid te veranderen zou het helpen wanneer we daarbij niet meer de sociaal-democratische molensteen om onze nek mee hoeven te dragen. Enkele voorbeelden hoe het anders kan. Heel veel goede ideeën liggen in de academische archieven van de Universiteit Twente. Laat Saxion en ROC instellingen een kijkje nemen in deze archieven en ondersteun als gemeente een plan om deze innovatiekracht via Saxion en ROC naar ons regionale MKB te vertalen. Koppel behoud van ons cultureel erfgoed aan het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. Stimuleer (grootschalige) duurzame experimenten in Enschede, want de duurzame economie wordt de werkgever voor de komende tien tot twintig jaren. Zoek partnerschap met een EU-regio en een regio in het Verre Oosten, die verwantschap hebben met de kennisspeerpunten van de Universiteit Twente. Ondersteun ondernemerschap bij re-integratieprojecten en startende kennisbedrijven, niet alleen bij het opstarten, maar volg een ondernemer de eerste paar jaren als dat nodig is. Concentreer je daarbij niet op kwantiteit (dus zoveel mogelijk bedrijven), maar op kwaliteit (die bedrijven met potentie om echt door te kunnen groeien). De PvdA zal ongetwijfeld een belangrijke rol in Enschede blijven spelen in de komende raadsperiode. De partij is meer dan welkom om een aantal van bovenstaande ideeën te adopteren, want ze veroorzaken waarschijnlijk weinig onrust binnen hun eigen achterban. Om echter structureel onze stad en regio beter te laten maken op het gebied van werkgelegenheid en opleidingsniveau, kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Meest belangrijk blijft dat de PvdA beslissingen gaat nemen die nodig zijn voor de samenleving van morgen en haar eigen achterban daarvan gaat overtuigen.