Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 december 2009

Het verkeerscirculatieplan

Kandidaat-gemeenteraadslid Gertjan Tillema wil dat Enschede een volledig verkeerscirculatieplan maakt. Groningen heeft haar plan al sinds 1977. Toenmalig wethouder Wallage (PvdA) was groot voorstander van het plan, dat als doel had het centrum van Groningen autoluw en het doorsteken van het centrum per auto onmogelijk te maken. Om op die manier het centrum leefbaar te houden en aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Na 22 jaar kan alleen maar geconcludeerd worden dat het VCP in Groningen een succes is. Hoe anders is het 22 jaar later in Enschede. Hier hebben we te maken met een plan dat maar een beperkt deel van het centrum behelst en waar partijen pleiten voor het doorsteekbaar houden van de binnenstad. En waar, om de automobilist te behagen, forse verkeersaders dwars door de binnenstad gepland worden of behouden blijven. Het achterliggende probleem is dat een mobiliteitsvraagstuk wordt gemaakt tot een automobiliteitsvraagstuk. Omdat dit de laatste jaren consequent gedaan wordt, loopt het gebruik van de fiets steeds verder terug. Een rit op de fiets tussen de Haaksbergerstraat en het B&S-park kost weer een minuut extra als besloten wordt de rotonde voor het Dish Hotel te vervangen door een geregelde kruising. Doordat dit ook al is gebeurd bij de oude brandweerkazerne en straks bij de sloop van het viaduct voor de UT en fietsers langer moeten wachten rond de Saxion hogeschool, is een ritje van 20 minuten in een paar jaar een ritje van 25 minuten geworden. Met als gevolg meer mensen die de auto pakken waardoor er meer behoefte is aan het doorkruisen van de binnenstad met de auto. Groningen is een stad die veel overeenkomsten heeft met Enschede. Waarom zou de oplossing voor eenzelfde probleem dan zoveel anders moeten zijn?