Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 november 2009

Rijk trekt zicht terug uit luchthavenproject

Fractievoorzitter Evert Westerbeek twijfelt over de overeenkomst aangaande Vliegveld Twente. Het college van Enschede presenteert de recent bereikte overeenkomst tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Enschede als een succes op weg naar de realisatie van een private luchthaven. D66 Enschede ziet dit anders. Dat het Rijk nu de grond wil verkopen en niet langer wil deelnemen in de gezamenlijke grondexploitatie, kan ook betekenen dat het Rijk niet langer ontwikkelaar wil zijn in dit risicovolle project. Zouden bij het Rijk de twijfels over de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling met een luchthaven inmiddels ook zijn toegenomen? Eerder hebben provincie, gemeente en Rijk de voorkeur uitgesproken voor de structuurvisie met luchthaven. Door het vertrek van het Rijk uit het gezamenlijke grondbedrijf, draaien de gemeente Enschede en de provincie de komende twintig jaar op voor de risico’s. Ook bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA zijn geluiden te horen dat niet iedereen positief staat tegenover de plannen met een luchthaven. Diederik Samsom heeft op de landelijke televisie zelfs zijn twijfel uitgesproken en opgeroepen tot meer creativiteit vanuit de regio. In een gesprek met Herman Finkers gaf hij aan Enschedese raadsleden te kennen die ook geen voorstander zijn. D66 vraagt zich af wanneer deze lokale PvdA-vertegenwoordigers zich aan de partijdiscipline gaan ontworstelen.