Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2009

Enschede-panel

Duo-raadslid Eelco Eerenberg is kritisch over het nieuwe Enschede-panel. Al jaren lang bestaat er in onze stad het Enschede-panel, een representatieve groep burgers die regelmatig bevraagd werd door het marktonderzoekbureau I&O en die zo voor input zorgden in beleidsdiscussies. De groep werd kennelijk te klein of te eenzijdig, want medio augustus is het Enschede Panel compleet vernieuwd. Alle inwoners van de stad kregen van de burgemeester een persoonlijke uitnodiging om vooral mee te doen met dit vernieuwde panel om zo hun steentje bij te dragen aan de stad waar zij in wonen. Inmiddels hebben zo’n 8.000 mensen meegedaan met het startonderzoek. Dat startonderzoek is dus het kennismakingsmoment met het nieuwe panel en belangrijk om onze inwoners aan het panel te binden. Ik ontving direct na de zomervakantie meerdere e-mails van studenten over dit panel. Ze wilden maar wat graag meehelpen om met hun mening en ideeën het beleid te bepalen, maar ze waren allen teleurgesteld in het startonderzoek en daarmee in het Enschede-panel. In het startonderzoek worden veel vragen gesteld over actief burgerschap, wat kennelijk een belangrijk uitgangspunt is om de rest van het onderzoek aan op te hangen. Nu zijn veel studenten die mij benaderden wel degelijk actief en ook nog op een manier die onze stad helpt: namelijk in allerlei studentenclubs: van studentenverenigingen, via studentencultuurverenigingen tot aan studentensportverenigingen. Maar bij welke studentenclub dan ook actief zijn was absoluut geen optie in het onderzoek. Voor sporten en nog zo wat vragen geld hetzelfde verhaal. Het is jammer dat de 11.000 studenten die in deze stad wonen, en daarmee bijna 7% van de bevolking vormen, bij een startonderzoek van een nieuw panel op deze manier gemist worden. Velen zullen het onderzoek niet meer hebben ingevuld, en als ze hem al ingevuld hebben is het waarheidsgehalte er van laag. Een valse start wat mij betreft dat vraagt om een opvolgende enquête met genoeg antwoordruimte voor iedereen!