Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2009

Geld lenen kost geld, ook voor studenten

Fractieleider Evert Westerbeek geeft aan dat het college voor studenten een andere norm wil gaan hanteren om te bepalen of ze in aanmerking komen voor vrijstelling van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Die vrijstelling geldt in Enschede voor iedereen die enkele jaren van een minimum inkomen moet rondkomen. Door nu het bedrag dat studenten lenen bij de studiefinanciering te gaan meetellen, komen studenten eerder boven de inkomensgrens en dat bespaart de gemeente geld. Er zit een aantal rare elementen aan dit voorstel: ten eerste spreekt het voorstel over ‘echte’ minima en studenten. Vraag is dan wat je moet doen om tot de ‘echte’ minima te behoren. Hoe lang moet je op een minimum zitten om daar bij te horen? De gemiddelde student doet minimaal 5 jaar over zijn studie en heeft dus een aantal jaren een minimum inkomen. De redenering lijkt dat studenten later meer gaan verdienen en dus best tijdelijk van een minimum moeten kunnen rondkomen. Maar dat zou dan toch eigenlijk voor iedereen moeten gelden. Deze stad moet er toch alles aan doen om te zorgen dat iedereen in principe tijdelijk van een minimuminkomen moet rondkomen? Waarom worden studenten dan anders behandeld? Dat is een heel slecht signaal van een stad die in de Toekomstvisie schrijft een studentenstad te zijn en de ambitie heeft om de beste opleider van Nederland te worden. Daarnaast is het vreemd dat als argument wordt aangehaald dat studenten aanvullend kunnen lenen bij de studiefinanciering. Leningen worden bij zogenaamde ‘echte’ minima toch ook niet meegerekend bij het bepalen van hun inkomen? Er worden door de overheid campagnes georganiseerd om mensen te wijzen op het risico van lenen, maar studenten wordt juist gestimuleerd om te lenen. Dat terwijl vorige week juist bekend werd dat de studiefinanciering –in tegenstelling tot banken en kredietverstrekkers helemaal niet kijkt of studenten die leningen wel kunnen terugbetalen. Hierdoor heeft Wouter Bos meer risicovolle leningen uitstaan dan Dirk Scheringa. Wat D66 betreft gaat deze bezuiniging dan ook uit de voorstellen van de kadernota.