Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2009

De te grote broek die het Kennispark heet

Het is alweer enkele weken geleden dat het in de raad in behandeling is geweest, maar desondanks wil steunfractielid Gertjan Tillema er toch nog wat woorden aan vuilmaken: het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente. Tijdens het debat over het Kennispark bleek tot mijn verbazing dat elke partij, van links tot rechts, hier voorstander was. Wel was er kritiek op bepaalde elementen van het masterplan. Zo zette de SP vraagtekens bij het type baan dat gecreëerd zou gaan worden (alsof er teveel hoogwaardige banen gecreëerd zouden kunnen worden) en een tweede punt van kritiek betrof de sloop van het viaduct voor de UT. Laat ik via dat laatste punt naar een meer fundamenteel probleem van het masterplan gaan. In het masterplan staat voor de sloop van het viaduct een bedrag van ongeveer 8 miljoen euro. Hier staan uitgaven van 7,3 miljoen tegenover in het geval het viaduct behouden blijft. Dan is de eerste conclusie dat het behouden van het viaduct 700.000 euro goedkoper is. Nu kun je discussiëren over de uitspr aak van wethouder Goudt dat dit slechts een marginaal verschil zou zijn. Maar veel belangrijker is de wijze waarop het verschil tot slechts zeven ton is gereduceerd. Want deze is ronduit creatief. Om te beginnen is er het punt van de HOV. Terecht pleit wethouder Goudt voor een HOV in het geval het viaduct gesloopt wordt. Maar waarom worden de kosten voor een HOV opgevoerd in het geval het viaduct blijft? Het verkeer op de Hengelosestraat staat op het viaduct eigenlijk nooit vast. Een HOV zou dan ook het verspillen van geld zijn. Een verbetering van de bereikbaarheid van de huidige haltes op het viaduct voor met name minder validen zal niet meer dan 100.000 euro hoeven kosten. Dit bespaart dus zeker 800.000 euro, waarmee het verschil is opgelopen tot 1,5 miljoen euro. Het volgende punt is de grondverkoop. Hier moet 4,1 miljoen mee worden opgehaald. Deze grond is niet vrij te spelen als het viaduct blijft bestaan. Dat lijkt plausibel, maar is dat wel zo? De grond die bij sloop kan worden verkocht, is nu groen. Toegegeven, niet alles is hoogwaardig groen. Waar hier aan voorbij gegaan wordt, is dat kavels maar een keer verkocht kunnen worden. En dan bedoel ik niet dat ene lapje grond, maar dat het aantal bedrijven dat zich wil vestigen op het Kennispark eindig is. En dat de opbrengsten uit verkoop van grond aan die bedrijven dus ook eindig zijn. Het is heel goed mogelijk dat elders in een plan zonder sloop ruimte vrijgemaakt kan worden om die grondverkoop op te vangen. In dat geval zouden de opbrengsten van 4,1 miljoen tegen elkaar weggestreept moeten worden. Het verschil tussen sloop of houden is dan ineens geen 0,7 of 1,5 miljoen, maar 5,6 miljoen euro. Ik denk dat niemand dat nog marginaal zou durven noemen. Zo komen we via de grond bij mijn tweede bezwaar. En dit is een veel fundamenteler bezwaar tegen het masterplan Kennispark. Het plan ademt aan alle kanten groei: groei in werkgelegenheid, groei van het aantal spin-offs van de UT en groei van reeds bestaande bedrijven. Maar met geen woord wordt gerept over de wijze waarop deze groei gerealiseerd moet worden en wat te doen als die groei niet gerealiseerd gaat worden. Het is hierbij belangrijk om te kijken waar we na 15 jaar B&S park staan. Even wat getallen: Het B&S park had in september 2007 125.000 m² bedrijfsruimte, was er 35.000 m² beschikbaar (leegstand) en was er 55.000 m² te ontwikkelen. Van de in totaal 180.000 m² op het B&S park was dus maar de helft in gebruik. Tussen september 2007 en nu zijn daar geen grote verschuivingen in geweest. Toch wordt er in het Masterplan Kennispark gesteld dat er momenteel nog slechts 13.500 m² uit te geven is. Als we daar dan de 45.000 m² in het gebouw Langezijds en de 10.000 m² in het vrijkomende Hogekamp gebouw, beide op het UT terrein, meetellen, is er de komende jaren alleen al op deze wijze 145.000 m² bedrijfsruimte beschikbaar, zo’n driekwart van de ruimte die in het masterplan wordt gealloceerd. Dit is ruim drie maal zoveel als we de afgelopen twintig jaar hebben kunnen bezetten. Bij een iets bescheidener aanpak zou de schade aan het groene karakter van de campus minimaal zijn, en zou er geen 5,6 miljoen euro extra voor de sloop van het viaduct niet uitgegeven hoeven worden. Het heeft er alle schijn van dat er een te grote broek aangetrokken wordt, die veel te veel moet kosten.